Jozef EngelVanochtend een advents preek gehoord. Inspiratie voor onverwachte dingen die zomaar op je pad komen, zoals de twee engel interventies bij Jozef en Maria. Ze plannen om te gaan trouwen, maar het loopt anders dan ze gedacht hadden. Een paar preek quotes met daarin veel oneliners:

Jozef is aannemer timmerman en erg vakbekwaam. Het leven bestaat uit meer dan vakbekwaamheid alleen.

Jozef hoorde Maria’s engelenverhaal aan, maar vond het ongeloofwaardig.God doet soms dingen waarop je zelf niet zit te wachten, waardoor je leven op z’n kop gaat staan.

Jozef heeft later ook een ‘meeting’ met een engel. Op een gegeven moment bezwijken de dingen waarop je leunt (Jozef op zijn komende huwelijk), wat doe je dan?! Aan de drank, ontkenning, confrontatie, bidden of weglopen?

Als het leven niet gaat zoals je je toekomst hebt gepland, wat dan?! Afhaken, opgeven, plannen bijstellen?! Maakt het je bitter of onverschillig?

Jozef heeft een intense interne strijd. In stilte weggaan bij Maria of haar bijstaan en de schande met haar dragen?! Jozef is een rechtvaardig man. Gods en onze wegen lopen lang niet altijd paralel. Maar er zijn ook grenzen aan wat je kan en wil accepteren.

Waar wij een punt willen zetten, zet Jezus een komma. 

Onze vraagtekens worden bij Jezus omgebogen tot uitroeptekens.

Dit adventsverhaal (Lukas 1:18-25) laat zien dat er Goddelijke interrupties mogelijk zijn en dat onze agenda lang niet de bovennatuurlijke ingrepen bevat.

Hij (Jezus) roept je in jou omstandigheden, Hij laat je zien wat je moet doen, voor de mensen in jouw omgeving.

Reageren