Bezoekers die naar de (dorps)herberg kwamen vanochtend voor de kerstdienst werden welkom geheten door Jozef en Maria persoonlijk, met ‘baby Jezus’ in de kribbe in doeken. Tijdens de dienst zagen we onderstaande video en vertelde iemand haar persoonlijke kerstverhaal. Dat was vroeger net een tikkeltje anders dan nu 😉

De eindscene van dit filmpje geeft weer hoe ik van jongs af aan kerst beleefde. Met cadeautjes, gezelligheid, eten, veel eten, muziek en een ‘witte kerst’  als toppunt. Baby Jezus was onderdeel van mijn kerstgedachte, net als de kerstman, het hoorde allemaal bij het december sfeertje. Ik dacht er niet te veel over na.

Als ik de film van mijn leven terugdraai zie ik nu hoe ‘leeg’ kerst was. Mijn vriend, nu mijn man, geloofde niet, hoewel hij wel met de Bijbel was opgevoed. Samen vierden we ons leven en dachten niet na over diepere betekenissen van ons bestaan.

Er kwam een nieuwe scene in mijn leven doordat een aantal dingen samen vielen; Een e-mail met het verhaal over de verloren zoon, een Jongerenbijbel die we kregen en gingen lezen, Duitse jongeren die naast onze tent elke avond christelijke liederen zongen. Het zette onze levens  op ‘pauze’. Misschien is er toch wat meer, dan de kerstman of een ‘witte kerst’.

Om het geloof een kans te geven, werden we getipt over de Alpha cursus, een kennismakingscursus met het christelijke geloof. Daar greep God ons beide bij de nek. Voorheen vloekte ik veel en was bang in het donker. Tijdens de cursus werd er gebeden voor mij en ik voelde de Heilige Geest die mijn lichaam verwarmde. Na dat moment vloekte ik niet meer en was de angst verdwenen.

De beginscene van de film weerspiegelt het kerstverhaal hoe ik het nu beleef. Ik geloof in de komst van baby Jezus, zoals het in de Bijbel staat opgeschreven. Er is meer dan de kerstboom of kerstman. Ik ben blij dat ik mijn kinderen mag vertellen van het échte kerstverhaal. Ik voel me bevoorrecht dat ik met jullie de ware kerstgedachte ken:

God kwam naar deze aarde, Jezus veranderde de wereld. Hij veranderde mijn hart, Hij stierf aan het kruis voor mijn fouten en Hij stond op uit de dood. Voor iedereen die dat gelooft is er een hoopvolle toekomst. Later zul je dan samen met Jezus in de hemel zijn. Daarom kwam Jezus 2000 jaar geleden naar de aarde en dat vier ik, vandaag met kerst.

Reageren