Wat zou de omgeving merken als de kerk waarin jij zit, opdoekt?! Dat heeft alles te maken met de relevantie die je als gemeenschap hebt op je directe omgeving. Gisteren kregen we die vraag voorgeschoteld van de voorganger die mogelijkheden zag om de kerk meer een ‘social enterprise’- gevoel te geven.

Social enterprises ondernemen om de wereld te verbeteren. Het zijn bedrijven met een impact gedreven businessmodel die op de eerste plaats een maatschappelijk probleem willen aanpakken. Nu is de kerk geen onderneming, maar wel een gemeenschap met gezamenlijke waarden en normen, gebaseerd op de Bijbel. Als christen ben je geroepen om je licht te laten schijnen en wil je de wereld verbeteren door het goede nieuws te delen. Een beetje een ‘social enterprise’ gevoel.

‘k vind het geinig om met dit begrip in aanraking te komen. Als kerk zijn we voornamelijk binnenmuurs actief, terwijl we juist geroepen zijn om maatschappelijke problemen aan te pakken zoals verwoord in Mattheus 25:35-37; (werken van barmhartigheid) hongerigen voeden, dorst lessen, onderdak geven aan de vreemdeling, naakten aankleden, zieken en gevangenen bezoeken.

Meer social enterprises op social-enterprise.nl en iedereenwinst.nl

Reageren