20130111 kringIk geloof in krachtige gemeenschappen. Grote of kleine groepen waarbij je elkaar kent en waar je jezelf mag zijn. Ik wil daaraan bouwen en mijn kwaliteiten daarvoor gebruiken. Gisteravond was zo’n groepskracht moment.We hadden na de splitsing van onze oude kring, een ontmoeting in de nieuwe setting met vier nieuwe ‘eenheden’, zes mensen. Twaalf personen willen met elkaar optrekken, lief en leed delen, voor elkaar bidden, elkaar helpen en leren uit Gods Woord.

Ik merk dat ik er van hou om nieuwe dingen op te starten en hier vorm aan te geven. De eerste avond was een kennismakingsavond en we stelden elkaar voor doordat we een voorwerp meenamen, wat een relatie had met zijn/ haar karakter. Een hamer, agenda, kaarsje, kookboek, klok en een blanco papiertje illustreerden de verschillende karakters. Zelf had ik een gloeilampje omdat ik regelmatig roep: ‘Ik heb een idee.’ En daar probeer ik dan vervolgens vorm aan te geven. Fran(ien en ik gaan samen de kring leiden. We zijn benieuwd wat God ons geeft door elkaar heen.

Tot slot nog een oproep: Als je nog niet op een kring zit, overweeg dan eens om op een kring te gaan. Het is echt goed, wellicht beter dan zondagochtend omdat je een dialoog aangaat met elkaar en je samen een klein krachtige gemeenschap vormt.

 

Reageren