Sinds kort blogt onze voorganger ook en hij vroeg input voor zijn preek met de vraag: Wat is jouw favoriete Bijbelverhaal? In Zwolle hebben ze er zelf een project van gemaakt, maar dit is de kans om de jouw verhaal terug te horen in de preek. Hierbij mijn blogreactie op zijn blog en mijn antwoord op zijn vraag.

20140325 uitgestoken_handMijn favoriete Bijbelboek is Handelingen. Vaak omdat ik mezelf er in herken. Ik vind de speeches van Paulus mooi, omdat ik van krachtige boodschappen hou. Ik vind de onverwachte wendingen mooi, omdat ik het avontuur omarm en de geijkte paadjes omzeil. Het boek is vol van Gods Geest en ik verlang daar naar, omdat het vol staat met acties en gebeurtenissen en ik een doener ben. Maar dit is niet één verhaal, maar één Bijbelboek. Fout geantwoord.

Poging twee; Een Bijbelverhaal wat mij de laatste tijd bijzonder aanspreekt staat in Handelingen 3: Waarin Paulus en Johannes samen naar de tempel loopt en er in de poort van de tempel wat gebeurt. Een verlamde man roept om hun aandacht. Er vindt een kort gesprek plaats en een uitgestoken hand volgt. Op dat moment is daar Gods kracht en vindt er een transformatie plaats.

Dit verhaal is mooi, omdat er veel leerzame verschillende elementen in naar voren komen. Ze gaan in een tweetal. Onderweg gebeurt het. De uitgestoken hand. Gods Geest aan het werk. En dan de toepassing; Ik kan zelf figuurlijk verlamd zijn. Verlamd omdat ik God ver weg vindt en niet snap. Verlamd omdat ik niets kan doen aan onrecht. Verlamd omdat ik niet durf te dromen.Verlamd omdat ik de waarheid niet wil horen.

En dan is daar die uitgestrekte hand. Je hoeft em alleen te pakken.

Reageren