InvloedIk beluister vrij kritisch de preken, en merk dat ik de preken / kerkdiensten meer impact zouden kunnen hebben als ik meer tot actie wordt aangezet in plaats van consumptief naar een ‘betoog’ luister. Ik wil graag dat ik de preek mij inspireert en mij keer op keer bekeert, zodat ik steeds mer op Jezus ga lijken. Dat is niet afhankelijk van de preek, maar is wel een belangrijk onderdeel als geestelijke voeding voor mij. Vaak merk ik weinig uitwerking van de preek omdat er vaak geen appel (oproep) wordt gedaan of te weinig blijft hangen door een saai monoloog betoog (en ik denk ook bij anderen).

impact-insteek
Een tijd geleden was er een kerstpreek en werd er gesproken over Gods bovennatuurlijke ingrijpen en dachten we erover na wat er gebeurde bij Jozef en Maria. Prima, maar hoeveel meer zou de preek impact op mij hebben gehad als iemand anders de preekinhoud zou onderstrepen en zou getuigen van Gods ingrijpen (door een engel) in zijn/haar leven. Of als de preek werd onderstreept door Playmobil plaatjes, heb je gelijk de groep 8-ers erbij betrokken, of als het thema is ‘Goddelijke interventies’ of … ideeën te over.

Preek die impact had
De preek vorig jaar waarin een dirigent zijn getuigenis gaf van zijn misbruikte jeugd maakte diepe indruk. Zijn getuigenis had nog verdere uitwerking in onze kring en een kringlid wilde schoon schip maken omdat zijn getuigenis hem/haar zo aansprak.

Aansturing door thema team
Ik denk dat mijn visie, ook vanuit de gemeente meer gestuurd zou moeten worden. Ik weet dat er in een andere kerk iedere preek/dienst wordt geëvalueerd door de oudsten. Van te voren en achteraf koppelen ze naar de spreker terug wat er van hem verwacht werd en wat er met de boodschap is gedaan. In andere kerken is er een thema-team die de diensten en inhoud ervan aanstuurt.

Themalijn
Tevens zou het tof zijn om niet alleen thema’s te bedenken, maar ook een themalijn per jaar vast te stellen. Bijvoorbeeld drie preken over een onderwerp en deze van verschillende kanten belichten. Bijvoorbeeld over het thema relaties; welke je dan uitdiepen met verschillende zondagse thema’s over: huwelijk, single zijn, oud worden, trouw en liefde,…

De insteek is, dat je rond 12:00 uur anders de kerk verlaat dan toen de dienst begon. Dat je niet geestelijk achterover leunt, maar actief wordt betrokken bij de boodschap en dat de dienst / preek impact heeft op jouw leven en keuzes die je maakt. Uiteraard heeft dit ook alles te maken met spreken met impact.

Reageren